Mobilvennlig nettside

Mobil design og webdesign generelt utvikler seg kontinuerlig for å finne bedre måter å gi brukerne bedre opplevelser på. Bare se på hvor langt vi har kommet siden mobilene begynte å kunne bruke internett, da det de mobile brukerne opplevde på nettet, var skrivebordssider på sine små mobilskjermer.

Vi husker alle hvor dårlig en opplevelse det var. Endeløs klemming og rulling ble krevd for å lese innhold, og utfylling av et webskjema var veldig vanskelig.

Siden mobilnetttrafikk ble en realitet, begynte bedrifter å innse nødvendigheten av å utforme nettleseropplevelsen som var funksjonell på mobilen, og løsningen vi først kom opp med var mobile nettsteder. Disse områdene var helt skilt fra sine desktop-følgesvenner, og fordi det ble antatt at mobilbrukere hadde færre behov enn desktop-brukere og ikke ville ha tilgang til samme bredde av informasjon, utgjorde de svært fjerne versjoner av skrivebordssider. Det var en forbedring, men det var fortsatt alvorlige begrensninger for brukeren.

Til slutt, etter å ha realisert at mobilbrukere virkelig ønsket mobile opplevelser som var innholdsrike, kom vi til responsiv design, der et enkelt nettsted er designet for å tilpasse seg ulike enheter. Denne tilnærmingen gir alt nettstedets innhold til alle sine brukere, i oppsett som passer for hvilken enhet de bruker på den tiden. Vi i Tennet.no bruker slike responsive design når vi lager våre nettsider!

Så, hvis vi har responsiv design, så har vi virkelig kommet fram i den mobile fremtiden, ikke sant? Vel, ikke helt. Problemet er at mange mobile opplevelser fortsatt ikke er der, og i stedet er bare mobilvennlige, i motsetning til mobil først. Fra e-handel nettsteder til service-baserte nettsteder, kan dette være problematisk.

Tenk på mobil-vennlig design som det absolutte minimum som kreves i disse dager. Nettstedet fungerer på mobil, selv om det i virkeligheten kanskje er en omorganisert versjon, en opplevelse som ble oppfattet av skrivebordet. Nå tenk på mobil først som et skritt videre enn dette minimumet av brukervennlighet – et nettsted som er laget for mobil fra begynnelsen. Alt som er mobilt først, er nødvendigvis mobilvennlig, siden det ble designet spesielt med hensyn til mobile enheter som standard.

Så, hva er argumentene for å gå utover mobilvennlig å bli mobil først?

1. Mobil blir det vanlige

Når det var standard å bruke skrivebordsmaskiner og skjermstørrelser, var det fornuftig å designe først for den erfaringen. Skrivebord var på den tiden hvor de fleste nettbrukerne leste sidene fra, og hvor de fleste salg eller forbindelsene tok sted, og virksomheter ble med rette fokusert på den spesifikke opplevelsen.

I lang tid var mobil fortsatt ikke tenkt på som en seriøs plattform for en skikkelig nettopplevelse, og mange antok at brukerne ikke kom til å ville utføre mer komplekse oppgaver på sine mobile enheter, men etter hvert som enhetene ble mer og mer sofistikerte, forbedret brukervennligheten seg og hastigheten ble raskt nok til å utføre de samme oppgaven på mobilen som de fleste brukte skrivebordskjermen til tidligere. Slik at det ble nødvendig å gjøre nettsider for mobiler like bra som de gamle skrivebordssidene. Mer enn halvparten av alle søkene som er gjort på Google, gjøres via mobilenheter. I mange næringer kan mobil andelen av trafikken langt overstige 50%. Det er mange amerikanere – opptil 20% av befolkningen i enkelte inntektsgrupper – for hvem en mobil enhet er den eneste enheten de bruker for å få tilgang til nettet hjemmefra.

Disse tallene taler for at mobil, og ikke skrivebord, blir den nye standarden, og designing bør tilpasses dette skiftet.

2. Mobil først løser skaleringsproblemene

Plassen er svært begrenset når det gjelder å designe for mobil, noe som betyr at erfaringer som er oppfattet for skrivebordet, ikke alltid kan være riktig nedskalert for å fungere på mindre enheter. Resultatet kan være en mobilopplevelse som bare ikke er like nyttig eller så interessant som skrivebordet, og en som etterlater 50% eller mer av brukerne med en dårligere enn planlagt opplevelse av nettstedet ditt.

Når opplevelsen er laget for mobil, er det derimot ingen risiko for å designe noe som ikke kan justeres oppover for å møte behovene til skrivebordet. Du kan legge til flere funksjoner når du skaler opp til skrivebordet, men kjernen av det du prøver å få frem på nettsiden, formålet med det, det blir oppfattet også på mobil, og det vil alltid være i stand til å bli oppfattet der.

3. Mobil først krever fokus

Design for mobil er en utfordring i seg selv, og utformingen med en mobil først tilnærming er enda mer en utfordring. Det er en ting å designe en desktop-opplevelse og finne kreative måter å få det til å fungere for mobil, men det er en helt annen ting å rekonstruere hele designprosessen ved å begynne med den minste skjermen og skalere opp.

Å ta en mobil først tilnærming kreves det mye fokus og oppmerksomhet på brukerens behov, og det krever at selskapet må finpusse på det som er mest avgjørende for dets budskap og innhold. Det er ikke plass til prangende apper og forfengelighet. På en måte gir en mobil først tilnærming sjansen til å fjerne distraksjoner og destillere opplevelsen ned til det som virkelig betyr noe.

Vi i tennet.no, vil jobbe med dere for å oppnå denne nye typen fokus på mobil først tankegangen, slik at du får kommunisert ditt buskap til kundene som nå bruker mobilen mer og mer for internett tilgang!